Antti Rautiainen

Kolme sanaa joita kannattaa välttää

1. Terrorismi

Terrorismille ei ole koskaan ollut olemassa mitään yleisesti hyväksyttyä määritelmää, ja käsitettä käytetään huoletta minkä tahansa asioiden ajamiseen. Wikipediassa on pitkä artikkeli terrorismin eri määritelmistä, yksi siellä viitattu tutkimus listaa 109 erilaista määritelmää . Jo pelkästään wikipedian artikkelin perusteella tulee selväksi, että terrorismi on käsite jota ei voi ja jota ei haluta määritellä johdonmukaisesti, koska käsitteen tarkoitus on aina ollut vain mielikuvien luonti.

Moni terrorismin määritelmä sisältää ”väkivallan käytön poliittisten tarkoitusperien ajamiseen”. Väkivalta voi kuitenkin olla hyvin monenlaista, sitä voi olla vaikkapa pilkanteko tai solvaus (henkinen väkivalta), ikkunan rikkominen (väkivaltaa omaisuutta vastaan), murha, joukkomurha tai kansanmurha . Ei ole mitään järkeä lakaista yhden käsitteen alle näin laajaa kirjoa ilmiöitä joista lievimpiä ei edes löydy rikoslaista.

Toisissa määritelmissä olennaista on ”pelottelu ja painostaminen”, näin esimerkiksi FBI:llä joka on maailman merkittävin yksittäinen terrorismia määrittelevä instituutio. Nykyinen terrorismin määrittelevä Yhdysvaltain laki on vuodelta 2011 ja sisältää ihmiselämän vaarantamisen määrittelykriteerinä. Käytännössä FBI ei noudata tätä lakia lainkaan, vaan soveltaa lakia edeltävää käytäntöä jonka mukaan mikä tahansa ilkivalta ja sabotaasi voidaan tulkita terrorismiksi. Esimerkiksi FBI:n ”FBI’s Most Wanted Domestic Terrorists”-listalla oli viime vuonna kolme ympäristö- ja eläinaktivistia jotka eivät ole koskaan vahingoittaneet eivätkä pyrkineet vahingoittamaan ketään.

”Pelottelu ja painostaminen” ovat usein täysin laillisia osia politiikkaa, halusimme sitä tai emme. Kun ammattiliitto uhkaa lakolla tai työnantajat työsululla, kyse on molemmista. Näiden kutsuminen ”terrorismiksi” olisi yliampuvaa. Mikäli joskus on tarpeen erityisesti tuomita pelottelu ja painostaminen, voi käyttää sanaa terrori. Se on huomattavasti yksikäsitteisempi ja vähemmän poliittisesti värittynyt kuin sana terrorismi.

Lähes kaikissa määritelmissä on olennaista, että terroristiseksi voidaan määritellä yksilön tai ryhmän teot, mutta ei koskaan hallituksen tekoja. Murhat ja joukkomurhat ovat kuitenkin murhia ja joukkomurhia riippumatta siitä tekeekö niitä yksilöt, ryhmät vai hallitukset. Tekojen eettisen arvioinnin ei pitäisi riippua siitä mikä on toimija niiden takana. Hallitusten tulisi joutua teoistaan vastuuseen siinä missä yksilöidenkin.

Moni maa on hyväksynyt terrorismin vastaisia lakeja. Ne ovat mitä erilaisimpia, mutta yhteistä niille on ettei yksikään niistä tee rangaistavaksi mitään sellaista mikä ei olisi jo aikaisemmin ollut rankaistavaa.

On monimutkaisempi kysymys pitäisikö tekojen eettisen arvioinnin riippua siitä mikä on toimijan motiivi. Omasta mielestäni esimerkiksi kapitalismin ajaminen on raskauttava asianhaara ja ihmisoikeuksien ajaminen lieventävä. Mutta koska toisen poliittisen kannan omaavan mielestä tämä menisi toisinpäin, silloin kun haluaa pitäytyä neutraalissa tyylissä on turvallisinta päättää ettei tekojen poliittinen motiivi ole sen enempää lieventävä kuin raskauttavakaan asianhaara. Tälle kannalle on yleensä päätynyt myös Suomen lainsäätäjä ja oikeuslaitos, ainoa poikkeus turhan terrorismilainsäädännön lisäksi taitaa olla rasistiset rikokset.

Näin ollen ei ole juuri koskaan syytä käyttää sanaa terrorismi. Siihen on tarvetta lähinnä vain silloin kun viitataan olemassaolevaan (täysin turhaan) lainsäädäntöön, tai kyse on jonkin henkilön tai ryhmän itsemäärittelystä. Itsemäärittely terroristiseksi on kuitenkin nykyään erittäin harvinaista. 

Mitä käyttää terrorismi-sanan sijasta

 

Terrori-isku omaisuutta vastaan: Tilalle isku, ilkivalta, sabotaasi, tuhotyö, tuhopoltto, pommi-isku.

Terrori-isku ihmisiä vastaan: Tilalle isku, pahoinpitely, kidnappaus, murhayritys, murha, joukkomurha, etninen puhdistus, kansanmurha.

Terroristiryhmä: Tilalle maanalainen ryhmä, aseistettu ryhmä, puolisotilaallinen ryhmä, sissiryhmä, kaupunkisissiryhmä.

Terroristi: Tilalle iskun tekijä, ilkivallantekijä, tuhopolttaja, kidnappaaja, murhaaja, joukkomurhaaja, maanalaisen ryhmän jäsen, aseistetun ryhmän jäsen yms.

 

Esimerkkejä kirjoituksista joissa sana on korvattu

 

Sikäli kun näissä kirjoituksissa on käytetty terrorismi-sanaa, se on yleensä muiden kirjoitusten lainaamista tai viittaa terrorismilainsäädäntöön.

 

Homot jotka vihaavat homoja
http://anttirautiainen.puheenvuoro.uusisuomi.fi/218682-homot-jotka-vihaavat-homoja
(korvattu kokonaan)

Pommeista, sarkasmista ja kyynisyydestä
http://anttirautiainen.puheenvuoro.uusisuomi.fi/214224-pommeista-sarkasmista-ja-kyynisyydesta (korvattu suurimmaksi osaksi)

Kuka ampui ensin Maidanilla
http://anttirautiainen.puheenvuoro.uusisuomi.fi/213187-viela-kerran-kuka-ampui-ensin-maidanilla (korvattu kokonaan)

Isis on julmuuksien seurausta eikä vain syyhttp://anttirautiainen.puheenvuoro.uusisuomi.fi/209058-isis-on-julmuuksien-seurausta-eika-vain-syy
(korvattu kokonaan)

Isis toistaa maailmanhistoriaa
http://anttirautiainen.puheenvuoro.uusisuomi.fi/206741-isis-toistaa-maailmanhistoriaa
(korvattu kokonaan)

Miksi Putin tukee al-Assadia
http://www.kansanuutiset.fi/artikkeli/3457800-miksi-putin-tukee-al-assadia
(korvattu kokonaan)

Venäjän rotusoturien nousu ja tuho
http://www.kansanuutiset.fi/artikkeli/3411512-venajan-rotusoturien-nousu-ja-tuho
(korvattu kokonaan)

Kaikki poliittiset murhat Venäjällä eivät jää selvittämättä
ttp://www.kansanuutiset.fi/artikkeli/3335114-kaikki-poliittiset-murhat-venajalla-eivat-jaa-selvittamatta (korvattu kokonaan)

Charlie Hebdo-keskustelun osumat ja hutilyönnit http://anttirautiainen.puheenvuoro.uusisuomi.fi/185582-charlie-hebdo-keskustelun-osumat-ja-hutilyonnit

(korvattu osittain)

 

2. Uusliberalismi

Uusliberalismi-sanalla viitataan Laissez faire-talouspolitiikan suosion kasvuun 1970-luvun loppupuolelta alkaen. Laissez faire-ajattelussa ei kuitenkaan ole mitään ”uutta”, se pohjautuu 1700-luvun keskusteluun ja oli klassisen 1800-luvun liberalismin ytimessä. Uusliberalismissa ei siis ole aatteellisesti mitään uutta, pikemminkin kyse on vanhasta ja alkuperäisestä liberalismista.

Uusliberalismi eroaa toki 1930- ja 1940-luvulla muotoutuneista New Deal-liberalismista, jonka tärkeimmät arkkitehdit olivat Franklin D. Roosevelt ja John Maynard Keynes. Tämä 30-luvun liberalismi ei sekään ole vanhaa eikä uutta liberalismia, koska sijoittuu laissez faire-liberalismin aikakausien väliin.

Maailma on tietysti muuttunut 1800-luvulta ja 1920-luvulta. Liberaalit eivät yleensä halua menneisyyttä takaisin sellaisenaan. Sekä talousjärjestelmä että hallinnan muodot ovat auttamattomasti muuttuneet. Näistä muutoksista on puhunut myös Foucault, ja hän viittaa niihin uusliberalismina. Tässä kontekstissa on ihan oikeutettua käyttää uusliberalismi-sanaa, mutta silloin on syytä selventää että puhe on käytännön vallankäytöstä ja talousjärjestelmästä eikä aatteesta, koska aatteellisesti uusliberalismi ei eroa klassisesta liberalismista mitenkään.

Uuskonservativismi on sen sijaan hyvä ja käyttökelpoinen termi, koska se tarkoittaa talousliberalismin ja konservatiivisten arvojen synteesiä. Tämä on ollut Yhdysvaltojen republikaanipuolueen johtava suuntaus Reaganin ajoista alkaen. Suomessa tätä ovat lähimpänä perussuomalaiset. Joissain yhteyksissä uusliberalismi-sanan voikin korvata sanalla uuskonservativismi.

Mitä käyttää uusliberalismi-sanan sijasta? Tilalle klassinen liberalismi, talousliberalismi, oikeistoliberalismi, liberalismi, uuskonservativismi

Esimerkkejä kirjoituksista joissa sana on korvattu

Yksinäinen huutava ääni liberaalikorvessa
http://anttirautiainen.puheenvuoro.uusisuomi.fi/222427-yksinainen-huutava-aani-liberaalikorvessa

Yhdysvaltain ja EU:n oikeisto, federalismi ja rasismi 
http://anttirautiainen.puheenvuoro.uusisuomi.fi/215842-yhdysvaltain-ja-e...

3. Uusnatsismi

Uusnatsismilla viitataan 60-luvulta eteenpäin Euroopassa ja Pohjois-Amerikassa nousseisiin äärioikeistolaisiin puolueisiin ja ryhmiin. Osa ryhmistä on pikemminkin fasistisia kuin kansallissosialistisia. Osa on lähtenyt uudistamaan molempia, ja ne voidaan määritellä ”uusoikeistoksi” (nouvelle droite) Alain de Benoistin määrittelemällä polulla.

Monet näistä ryhmistä kuitenkin kopioivat 30-luvun natsismin sellaisenaan, esimerkiksi Suomen vastarintaliikkeen virallinen linja on että ”olemme kansallissosialisteja, emme natseja”. Natsi oli kuitenkin alunperin vain lyhenne kansallissosialistista ilman negatiivisia konnotaatioita, samaan tapaan kun demari on lyhenne sosiaalidemokraatista.

Nykyajan natsiliike on alakulttuurisempi ja marginaalisempi kuin 30-luvun natsit, ja hyökkää enemmän maahanmuuttajia kuin juutalalaisia tai työväenliikettä vastaan. Vanhatkin viholliset pyörivät yhä mukana kirjoittelussa, ja olennaisesti aate on pysynyt entisenään.

Ei ole siis mitään syytä määritellä esimerkiksi Suomen vastarintaliikettä uusnatseiksi, koska he eivät eroa 1930-luvun natseista mitenkään muuten kuin määrällisesti. Tämä asiantila voi kuitenkin joskus muuttua. 

Mitä käyttää uusnatsismi-sanan sijasta? Tilalle natsismi, kansallissosialismi, fasismi, uusoikeisto.

Esimerkkejä kirjoituksista joissa sana on korvattu

Natseille nauraminen ei aina auta
http://anttirautiainen.puheenvuoro.uusisuomi.fi/198376-natseille-nauraminen-ei-aina-auta

Kirja-arvostelu: Kunnia
http://anttirautiainen.puheenvuoro.uusisuomi.fi/198338-kirja-arvostelu-k...

 

Piditkö tästä kirjoituksesta? Näytä se!

0Suosittele

Kukaan ei vielä ole suositellut tätä kirjoitusta.

NäytäPiilota kommentit (2 kommenttia)

Käyttäjän danielantti kuva
Daniel Leppäjärvi

Jos kerran aletaan kiertelemään ja kaartelemaan, niin miksi ei saman tien kutsuta "terrorismia" väkivaltaiseksi mielipiteen osoitukseksi?

Käyttäjän anttirautiainen kuva
Antti Rautiainen

Joukkomurha on kyllä enemmänkin kun vain "mielipiteen osoitus". Näkisin että pelkkä "mielipiteen osoitus" on lähinnä symbolista.

Toimituksen poiminnat

Tämän blogin suosituimmat kirjoitukset